Συνεδριάζει η Δημοτική κοινότητα Αμυνταίου την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αμυνταίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στις 01 Αυγούστου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:15 για Τακτική Συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα «Καφετέρια (πισίνα ΑΤΕΡΟΝ)» της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΠΑΡΛΑΝΗ Ο.Ε. που βρίσκεται στο ξενοδοχείο ΑΤΕΡΟΝ στο 1O χιλ. Αμυνταίου-Αγ.Παντ/να.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα «Καφετέρια (κελάρι)» της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΠΑΡΛΑΝΗ Ο.Ε. που βρίσκεται στο ξενοδοχείο ΑΤΕΡΟΝ στο 1O χιλ. Αμυνταίου-Αγ.Παντ/να.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα «Καφετέρια» της Ιντζίρογλου Μαρίας που βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου.
4. Κατ’ αρχήν συζήτηση και υποβολή προτάσεων σχετικά με την οργάνωση και το πρόγραμμα των κεντρικών εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2011».
5. Συζήτηση και υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση εκδηλώσεων πυρκαγιών στη Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου
Γρομπανόπουλος Τρύφων

Pin It

Αφήστε μια απάντηση