Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 22/2/2011 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
 2. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος και αξιολόγησης προσφορών για συνεργασία με τράπεζα της Π.Δ.Μ.
 3. Μεταφορά μαθητών έτους 2011 της πρώην Ν.Α. Κοζάνης
 4. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πρωτογενούς άλατος της Π.Ε. Κοζάνης με απευθείας ανάθεση
 5. Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά πρωτογενούς άλατος της Π.Ε. Κοζάνης με την προσκόμιση προσφορών
 6. Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων του τμήματος μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς
 7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς
 8. Συγκρότηση επιτροπής κρατικών προμηθειών για το έτος 2011 της Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση την απ΄ ευθείας συμφωνία-ανάθεση της διακίνησης της αλληλογραφίας με courier
 10. Έγκριση προμήθειας 13 κινητών
 11. Διάφορα.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση