Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 22 Μαρτίου

Η συνεδρίαση την Τρίτη 22/3/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού Τεχνικών Έργων προϋπολογισμού υπεράνω του ανωτάτου ορίου της δεύτερης (2ης) τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης Π.Δ.Μ. για το έτος 2011
 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεση εργασιών καθόλη την διάρκεια του έτους 2011 της Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων που ανήκουν στην Π.Ε. Φλώρινας και τους όρους διακήρυξης.
 5. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2011
 6. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2011
 7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2011, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 €
 8. Έγκριση παράτασης σύμβασης καθαριότητας για δύο μήνες της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση δαπάνης για αναβάθμιση προγραμμάτων «CM-Προκοστολόγηση» « CM-Εργολήπτης» για 10 ταυτόχρονους χρήστες.
 10. Έγκριση διαφόρων δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση διαφόρων δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση δαπάνης Δημοσίων Σχέσεων ενόψει του Εορτασμού της 25ης Μαρτίου
 13. Έγκριση Συμμετοχής Π.Ε. Καστοριάς στην 1η Διεθνή Έκθεση Γούνας της Αθήνας
 14. Έγκριση πληρωμής συμβολαίων συντήρησης έτους 2011 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ και προμήθεια εφαρμογής πακέτου ΚΕΝΑΚ
 15. Έγκριση αποδοχής ποσού 490.00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/3 για την πληρωμή του έργου Ύδρευσης οικισμών Επαρχίας Βοϊου Ν. Κοζάνης
Pin It

Αφήστε μια απάντηση