Συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 το Δημοτικό συμβούλιο Εορδαίας

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας  θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ. του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την  30-9-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή ένταξης της πράξης στο Πράσινο Ταμείο των έργων α) Σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα στο Δήμο Εορδαίας και β) Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία στο Δήμο Εορδαίας.

Eισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας για είσπραξη Γραμματίων παρακαταθήκης από την Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Διαγραφή – Συμψηφισμός ποσού μισθωμάτων Επαγγελματικών μισθώσεων Ακινήτων και Διαγραφή προσαυξήσεων συναλλασσομένων του Δήμου Εορδαίας λόγω κορωνοϊού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Ανασυγκρότηση Δ.Σ σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

  1. Γνωμοδότηση επί του αιτήματος  για άδεια ανασκαφής αναζήτηση κρυμμένου θησαυρού σε Δημοτική έκταση Αναρράχης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Εξουσιοδότηση αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ

Eισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Eισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση