Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 14 Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00΄μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1

«Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Φλώρινας και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνεννοούμενων Δήμων»

Εισηγητής κος Ευάγγελος Αδάμ, Ειδικός Ταμίας Δήμου Φλώρινας.

2

«Αποδοχή ποσού 3.788,96 € προϊόντος δανείου της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης με σκοπό τη στατική μελέτη Πεζογέφυρας Μελίτης»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

3

«Έγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου για υπηρεσιακές ανάγκες»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

4

«Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Φλώρινας κου Αθανασίου Μπέλτσου για υπηρεσιακές ανάγκες»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

5

«Ανανέωση ασφάλισης οχημάτων Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

6

«Αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων έτους 2011 και εφεξής, καθώς και καθορισμός χώρου ανάπτυξης μόνο τραπεζοκαθισμάτων (άνευ ομπρελών, πλαστικών κ.λ.π.) έμπροσθεν των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έκθεση εμπορευμάτων και για μερική απόθεση υλικών για χρήση»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

7

«Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση της διοργάνωσης αγώνων Καράτε Παίδων – Κορασίδων και Ανδρών – Γυναικών της Ένωσης Βορείου και Κεντρικής Ελλάδας στη Φλώρινα από τον Αθλητικό Σύλλογο Καράτε «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

8

«Συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στη διοργάνωση αγώνων χιονοδρομίας στις 27/03/2011 στο χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας – Πισοδερίου και ποδηλασίας στις 22/05/2011 στο Νέο Δημοτικό Πάρκο Φλώρινας που θα γίνουν από τον Αθλητικό Όμιλο Φλώρινας (Α.Ο.Φ.)»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

9

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας (Δ.Η.Κ.Ε.Φ.)»

Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Κεσίδου, Υπάλληλος της Δ.Η.Κ.Ε.Φ.

10

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Δήμου Κάτω Κλεινών»

Εισηγήτρια κα Καλλιόπη Παυλίδου, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

11

«Προσωρινή παραλαβή του έργου: «Ασφαλτόστρωση εντός οικισμού και αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων»

Εισηγήτρια κα Καλλιόπη Παυλίδου, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

12

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Πλακόστρωση δρόμων στο Τ.Δ. Μεσοκάμπου»

Εισηγητής κος Βασίλειος Σαχινίδης, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

13

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή μικρής γέφυρας στο Δ.Δ. Πολυπλατάνου»

Εισηγητής κος Βασίλειος Σαχινίδης, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

14

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποπεράτωση δρόμων εντός οικισμού Εθνικού (πλακόστρωση με πέτρα)»

Εισηγητής κος Βασίλειος Σαχινίδης, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

15

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Κρασπέδωση στο Τ.Δ. Μεσοκάμπου»

Εισηγητής κος Βασίλειος Σαχινίδης, Υπάλληλος Πολεοδομίας Δήμου Φλώρινας.

16

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων, υδρευτικών γεωτρήσεων Β’ φάση»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

17

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση χώρου απέναντι από την εκκλησία στο Τ.Δ. Νίκης»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

18

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση κοίτης ρέματος Εθνικού»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

19

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου και αγροτική οδοποιία»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

20

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση υδραγωγείου Δήμου Κ. Κλεινών»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας

21

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Άνω Καλλινίκης»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

22

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση υδρευτικών γεωτρήσεων»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

23

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

24

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Κ. Κλεινών – .Δ.Δ. Μεσοχωρίου»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

25

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Επισκευή γεωτρήσεων Δήμου Κ. Κλεινών»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

26

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

27

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση υδρευτικής γεώτρησης Δήμου Κ. Κλεινών»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

28

«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση αποστραγγιστικών καναλιών»

Εισηγητής κος Θωμάς Τσότσκος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

29

«Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ευάγγελος Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

30

«Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ευάγγελος Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

31

«Έγκριση του απολογισμού του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Φλώρινας οικ. έτους 2010»

Εισηγητής κος Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Κ.Α.Π.Η. Δήμου Φλώρινας.

32

«Έγκριση της υπ’αριθμ. 5/21-02-2011 του Ν.Π.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Κ. Κλεινών»

Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Δ/νσης Ν.Π.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Κ. Κλεινών.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση