Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρεσπών στις 23 Μαρτίου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρεσπών στις 23 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση με θέματα :

  1. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης Μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, του Παπαδόπουλου Χρήστου στην Τ. Κ. Ψαράδων.
  2. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης Μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, του Τουτουντζή Δημήτριου. στην Τ. Κ. Ψαράδων.
  3. Έγκριση για απευθείας ανάθεση της υλοτόμησης της συστάδας 2α του δημοτικού δάσους Ανταρτικού, στον Δ. Α. Σ. Ανταρτικού.
  4. Έγκριση για απευθείας ανάθεση της υλοτόμησης της συστάδας 4β   του δημοτικού δάσους Αγίου Γερμανού, στον Δ. Α. Σ. Βροντερού.
  5. Ορισμός εκπροσώπων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων με τους αναπληρωτές τους.
  6. Εξέταση αίτησης παραχώρησης άδειας για τοποθέτηση πινακίδων στον Δήμο μας από την εταιρεία Προστασίας Πρεσπών.
  7. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής του Γυμνασίου Λαιμού.
  8. Κατάρτιση Κανονισμού για τον τρόπο εκπροσώπησης μεταναστών στο Σ. Ε. Μ. του Δήμου Πρεσπών.
  9. Συγκρότηση Σ. Ε. Μ. του Δήμου Πρεσπών.

10. Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τον Δήμο Πρεσπών.

11. Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πρεσπών.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση