Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας για τον καθορισμό αριθμού πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Αυγούστου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την   Πέμπτη  10 Αυγούστου   2023 και ώρα  12: 00,  δια  περιφοράς – μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός αριθμού πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας Σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Πράπα.

 

Παρακαλείστε  την  Πέμπτη   10 -8-2023   και ώρα  12:00  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος,  στο email ds@ptolemaida.gr ή  denptol@ptolemaida.gr.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

ΓΥΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
TAGGED: Δήμος Εορδαίας, Εργασία, Πτολεμαΐδα,