Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου στις 18 Ιουλίου 2018

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 18 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου για τις «Συντάξεις Χηρείας».
2. Απόψεις βοσκής για συστάδες του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος
«Ξ.Νερού-Φανού-Αετού-Λιμνοχωρίου-Αγραπιδιάς-Σκλήθρου-Λεχόβου- Βαρυκού»
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμυνταίου.
4. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης για την ανταλλαγή εκτάσεων στην Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου»
5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.
6. Εγκριση της με αριθ. 21/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ έτους 2018».
7. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην ΤΚ Φιλώτα λόγω εκδηλώσεων.
8. Διοργάνωση εκδηλώσεων «Αμύνταια 2018».
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 206/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
10. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
11. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση