Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Κεκλεισμένων των θυρών η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, την 26 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Αποδοχή αποφάσεων εντάξεων μελετών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020. – Εισηγητής Μπερμπερίδης Πέτρος
2. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2020 του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Μπερμπερίδης Πέτρος

3. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμυνταίου οικ. έτους 2021. – Εισηγητής Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου». Εισηγητής Κιοσές Παναγιώτης.
5. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου». Εισηγητής Κιοσές Παναγιώτης.

6. : Ορισμός επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 συν/σμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου». Εισηγητής Κιοσές Παναγιώτης.
7. Τροποποίηση της αριθ. 202/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί ανταλλαγής τμήματος δημοτικής έκτασης με τμήμα έκτασης ιδιοκτησίας Ρακοπούλου Ελένης – Εισηγητής Μπάντης Ιορδάνης
8. Τροποποίηση της αριθ. 340/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. – Εισηγητής Μπάντης Ιορδάνης.

9. Ανάκληση της αριθ. 124/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί κατανομής ποσού 47.800,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.
10. Κατανομή ποσού 82.430.00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ
11. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου της Κοινότητας Ξινού Νερού στον Αθλητικό Σύλλογο Ξινού Νερού. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.
12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου. – Εισηγητής Μπάντης Ιορδάνης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 181/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής– Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση