Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας Δείτε τα Θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας Δείτε τα Θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την  Παρασκευή 8 Απριλίου  2022 και ώρα 18:00 δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Κατεδάφιση των κτιρίων της πρώην Λιπασματοβιομηχανίας ΑΕΒΑΛ ιδιοκτησίας του Δήμου Εορδαίας – επικαιροποίηση της 497-2007 ΑΔΣ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντας.

 

 1. Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Αξιοποίηση Λιμνοδεξαμενής Αναρράχης.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιωτης.

 

 1. Λήψη απόφασης για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Πάτρας Ζωής μεταξύ των ΟΤ 400 και 401γ και έγκριση δαπάνης για την καταβολή προσήκουσας αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια του εν λόγω ακινήτου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Εκποίηση ποσότητας θεικής αμμωνίας στο χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Κυκλοφοριακού.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά την υπ’αριθ. 1450/21 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Εφετείου Θεσσαλονίκης. (15/22 ΑΟΕ )

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Καθορισμός Αρδευτικής περιόδου και σύσταση θέσεων διανομής νερού έτους 2022.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Απ’ ευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων κοινότητας Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Υλοτομία Κοινότητας Μηλοχωρίου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Μείωση μισθώματος Περιπτέρου

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ ( 6,7,8/2022 )

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Δ.Ε.Π. Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Χαρακτσής

Pin It

Αφήστε μια απάντηση