Συνεδριάζει το δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας Τα θέματα

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή  των υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκυκλίων του ΥΠΕΣ ,  την  22η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης για την Ίδρυση λαϊκής Αγοράς στην περιοχή της κάτω Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δ Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Τέλεση εμποροπανήγυρης Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρας Τ.Κ. Άρδασσας, Αγίου Ιωάννη Πτολεμαΐδας  και εμποροπανήγυρης  Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση