Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

amyntaio-dhmotiko-symboylio-2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Σας προσκαλούμεναέρθετεστοΔημοτικόΚατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 15 Απριλίου 201ημέρα Δευτέρα  κα ιώρα  18:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  μεθέματα  ημερήσιαςδιάταξηςτα παρακάτω:

 

$11.      Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 της κατηγορίας πράξεων Υποδομές Εκπαίδευσης, με τίτλο «Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου».

$12.      Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 της κατηγορίας πράξεων Υποδομές Εκπαίδευσης, με τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου ΤΚ Αετού».

$13.      Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 της κατηγορίας πράξεων Επεξεργασία Υδάτων (Λύματα), με τίτλο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Αμυνταίου».

$14.      Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 της κατηγορίας πράξεων Αστικές Μεταφορές, με τίτλο «Βελτίωση οδικού τμήματος Ασπρογείων-Περικοπής στον Δήμο Αμυνταίου».

$15.      Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής προμηθειών.

$16.      Κλήρωση δημοτικών συμβούλων τακτικού και αναπληρωματικού για την επιτροπή εργασιών-υπηρεσιών.

$17.      Κλήρωση δημοτικών συμβούλων για την επιτορπή εκτίμησης και καταμέτρησης Δημοτικών ακινήτων (για απ΄ ευθείας εκμίσθωση εκποίηση)

$18.      2η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εξοπλισμός νέας γεώτρησης Αγίου Παντελεήμονα και σύνδεση με δεξαμενή ύδρευσης»

$19.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κρασπεδώσεων-αποκατάσταση οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Αετού»

$110.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Εργα υποδομής σε δασικές εκτάσεις του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 38.700,00€

 

$111.  Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανάπλαση Παραλίας Αγίου Παντελεήμονα», προϋπολογισμού 7.900,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011.

$112.  Παραλαβή της μελέτης  με τίτλο: «Μελέτη φωτισμού για την ανάπλαση καναλιού Τ.Κ. Πετρών από πηγές έως Μύλο Χατζηκωνσταντίνου».

$113.  Παραλαβή της μελέτης  με τίτλο: «Αρχιτεκτονική μελέτη φωτισμού για την ανάπλαση καναλιού Τ.Κ. Πετρών από πηγές έως Μύλο Χατζηκωνσταντίνου».

$114.  Σύσταση δουλείας δασικού δρόμου ιδιοκτησίας Ζαραλή για την εκτέλεση του έργου: Εξωτερικό δίκτυο ΄Υδρευσης Τ.Κ. Κέλλης.

$115.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου΄΄

$116.  Μετάβαση υπαλλήλων του Δήμου Αμυνταίου στο εξωτερικό.

$117.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκποίηση ακινήτου  στην Τ.Κ. Πετρών.

$118.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για ε κμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.

$119.  Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ.

$120.  Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου  της Δ.Η.Κ.Ε.Α.

$121.  ΄Εγκριση της τουριστικής προβολής του Δήμου Αμυνταίου.

$122.  Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμηθειών.

$123.  Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .

Pin It

Αφήστε μια απάντηση