Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου την Τρίτη 05 Απριλίου 2011

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου στις 05 Απριλίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 πρόκειται για τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

 1. Απόφαση ανάληψης υλοποίησης έργου από τον Δήμο Αμυνταίου, με τίτλο «Βιολογικοί Καθαρισμοί-Δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Αετού», στον άξονα προτεραιότητας 8, με προϋπολογισμό πρότασης 5.388.000,01 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο «Επέκταση αγωγού ομβρίων υδάτων Σκλήθρου», με προϋπολογισμό 11.900,00 €.
 3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο «Κατασκευή κρασπέδων και φωτισμός δρόμου ΤΔ Πεδινού», με προϋπολογισμό 12.138,00 €.
 4. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΠΠΕ – ΜΠΕ αρδευτικής γεώτρησης Αετού», με προϋπολογισμό μελέτης 2.200,00 €.
 5. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΜΠΕ υδρευτικής γεώτρησης Πεδινού-Βαλτονέρου», με προϋπολογισμό μελέτης 2.000,00 €.
 6. Αγορά ακινήτου αγροτεμαχίου για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην ΤΚ Σκλήθρου.
 7. Πεζοδρόμηση οδού από το ΟΤ1 έως το ΟΤ3 στο ΤΔ Λιμνοχωρίου
 8. Αποδοχή ποσού από παροχή δωρεάς της Τράπεζας Πειραιώς.
 9. Εγκριση εκμίσθωσης δημοτικών και κοινόχρηστων εκτάσεων Δήμου Αμυνταίου

Α. Τοπικής Κοινότητας Φαραγγίου 182,734 στρ.

Β. Τοπικής Κοινότητας Βεγόρων 68,5 στρ.

10. ΄Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμυνταίου στο πλαίσιο της δράσης:

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’

οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και

αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης».

11.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου

ύδρευσης τμήματος του οικισμού Δ.Δ. Βεγόρων»

 1. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις και δομικές κατασκευές στον χώρο των αποθηκών του Δήμου»(πρώην Δήμου Φιλώτα).
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις πεζοδρομίων στο Δήμο Φιλώτα»
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δεξαμενών Δήμου Φιλώτα»
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δήμου Φιλώτα»

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση