Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, την 1 Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, την 1 Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: Απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων

(Αλτίνης Παύλος, Μεντεσίδου – Πινίδου Ελένη).

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 2ο: Έγκριση σχεδίων προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Οικονομικού έτους 2011.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 3ο:   Έγκριση συμμετοχής περιφερειακής ενότητας Καστοριάς στην

1η Διεθνή Έκθεση Γούνας της Αθήνας.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 4ο:   Ορισμός υπολόγου για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Καστοριάς.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 5ο:   Άδειες λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,

κ. Πασχάλης Χαρούμενος.

 

Θέμα 6ο:   Έγκριση τροποποίησης κανονισμών του ΚΕΠΕ, σύμφωνα με το

πρόγραμμα Καλλικράτης.

Εισηγήτρια: η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, κα Κυριακή Αποστολίδου.

 

Θέμα 7ο:   Έγκριση προϋπολογισμού του ΚΕΠΕ 2011.

Εισηγήτρια: η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, κα Κυριακή Αποστολίδου.

 

Θέμα 8ο:   Έγκριση ισολογισμού – έκθεση πεπραγμένων του ΚΕΠΕ 2010.

Εισηγήτρια: η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, κα Κυριακή Αποστολίδου.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση