Συνεδριάζει το συμβούλιο της Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Οκτωβρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 88-ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών  (Λειτουργία Κοινοτήτων) και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 (ΦΕΚ 2137/22) σε δια ζώσης και με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας, την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 06:00΄μ.μ.  με θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Ενημέρωση Συμβουλίου Κοινότητας
  2. Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας

            Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Πτολεμαΐδα,