Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00, τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας Δήμου Αμυνταίου.
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις υδρευτικών δικτύων και κατασκευή νέων παροχών Δ.Ε. Αμυνταίου».
3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».
4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου».

5. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 217.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου».
6. Παραλαβή αντικειμένου μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Λιμνοχωρίου», προϋπολογισμού 22.960,00 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπ. και ΚΑ:25.7412.043.

7. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 225.613,46 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπ., με ΚΑ:30.7323.040.
8. Έγκριση μελέτης «Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο γήπεδο 5×5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου»
9. Έγκριση μελέτης «Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο 5×5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου»

10. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος» προϋπολογισμού μελέτης 49.430,00€.
11. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση Συντήρηση Αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζωών Δήμου Αμυνταίου.
12. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2018 – 2019”, προϋπολογισμού 409.846,56 €.

13. ΄Εγκριση της με αριθμό 22/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 και ενίσχυση κωδικού στο σκέλος των εξόδων.
14. Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.
15. Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πελαργού και έγκριση εκμίσθωσης εκ νέου.

16. Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την έκδοση άδειας κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου.
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στην 3η έκθεση με τίτλο Ελλάδος γεύση στις 10-13 Μάιου στην Αθήνα.
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στην Πανελλαδική εθελοντική δράση LETS DO IT GREECE .
19. Διοργάνωση πασχαλιάτικης εκδήλωσης για τα παιδιά στις 01/04/2018 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου.

20. Συμμετοχή του δήμου Αμυνταίου σε εκδήλωση απόδοσης τιμής στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Θεόκλητο.
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό κωδικών εξόδων προϋπολογισμού 2018 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

23. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
24. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση