Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου στις 21 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της με αριθ. 01/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον έτους 2018».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης δύο τμημάτων (355,58τ.μ. και 421,35τ.μ.) της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα στην Ιερά Μονή Αγίων Παντελεήμονος και Ευβούλης.
2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την παροχή θερμικής ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ, της ΔΕΤΕΠΑ και του Δήμου Αμυνταίου.
3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο 5×5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου» μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο 5×5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου» μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
5. Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην ΤΚ Νυμφαίου
6. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις Παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου», στην εταιρεία SOLIS Α.Ε.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ. Αμυνταίου», με ανάδοχο την εταιρεία POLIS Κατασκευαστική Ο.Ε.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου», με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ.

9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση – συντήρηση – αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 73.600,00€.
10. Έγκριση 2ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου» προϋπολογισμού μελέτης 430.500,00€.
11. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιίας ΤΚ Νυμφαίου».
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού καταστήματος (παραδοσιακό καφενείο) στην Τ.Κ. Νυμφαίου
13. Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. Νυμφαίου.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 3β του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 4β, 5β και 5γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 1527/01-02-2018 αίτηση διακοπής μίσθωσης του Λασπά Δημήτριου και έγκριση εκμίσθωσης εκ νέου.
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετρών του Δήμου Αμυνταίου.
18. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.
19. ΄Εγκριση της με αριθμό 14/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 και δημιουργία νέων κωδικών.

20. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
21. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών.
22. Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
23. Kαθορισμός κωδικού εξόδων προϋπολογισμού 2018 δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
24. Έγκριση δαπάνης αγοράς συλλεκτικού λευκώματος «ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

25. Διοργάνωση εκδήλωσης «Οι Γυναίκες δημιουργούν» στις 8-11 Μαρτίου 2018.
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 59/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
27. Αποδοχή ποσού από επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014 από τη ΔΟY Καστοριάς.
28. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
29. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση