Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου 14 Μαρτίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου 14 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ορισμός Ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.
2. Έγκριση της αριθ. 14/2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ με θέμα «Έκπτωση επί της κατανάλωσης που αφορά νέες συνδέσεις καταναλωτών με το δίκτυο της Τ/Θ».
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018.
4. Τροποποίηση ενταγμένων δράσεων στο ΕΑΠ Δ’.
5. Τροποποίηση δράσης ενταγμένης στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ του ΥΜΑΘ.
6. Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη καθορισμού όχθιας – παρόχθιας ζώνης λίμνης Ζάζαρης».
7. Παράταση αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας 60 ημερών του έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα, Ανάληψης».
8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις δικτύων ομβρίων και σχαρών Δ.Ε. Αετού».
9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ».
10. Χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου», στην εταιρεία SOLIS A.E..
11. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου».
12. Τροποποίηση των αριθ. 275/2014 (ΑΘΜΙΑΣ) και 276/2014 (ΒΘΜΙΑΣ) αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , περί ορισμoύ μελών.
13. Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
14. Οργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Αετού, στις 24/03/2018, για ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 73/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
17. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
18. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση