Τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 10Κ/2017 του ΑΣΕΠ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 10Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 27/4-8-2017 και ΦΕΚ 28/10-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, δεκαεννέα (19) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

1_ΚΑΤ_ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΔΟ1_Α ΘΕΣΗ 112_ΧΩΡ. ΕΜΠ._ΒΠ

1_ΚΑΤ_ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΔΟ1_Α ΘΕΣΗ 113_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ

1_ΚΑΤ_ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΔΟ1_Α ΘΕΣΗ 114_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ

2_ΚΑΤ_ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ_Τ1_Α_ΕΙΔ.Α (Χ. ΕΜΠ.)_ΒΠ

2_ΚΑΤ_ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΔΟ1_Α ΘΕΣΗ 111_ΕΙΔ.Α (Χ. ΕΜΠ.)_ΒΠ

2_ΚΑΤ_ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΔΟ1_Α ΘΕΣΗ 113_ΕΙΔ.Α (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ

1_ΚΑΤ_ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ_Τ1_Α_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ

1_ΚΑΤ_ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1_Α) ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ.(Τ1_Ζ)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ

1_ΚΑΤ_ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1_Α) ΘΕΣΗ 107_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ

1_ΚΑΤ_ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ_Τ1_Α_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ

1_ΚΑΤ_ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1_Β)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ

1_ΚΑΤ_ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΔΟ1_Α ΘΕΣΗ 110_ΧΩΡ. ΕΜΠ._ΒΠ

1_ΚΑΤ_ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΔΟ1_Α ΘΕΣΗ 111_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση