Τα θέματα στης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας στις 31 Μαρτίου 2021

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 31η Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Μαρία Αντωνιάδου.

2. Γνωμοδότηση ΔΣ για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΜΠΕ ) του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ονομαστικής ισχύος 28 στη θέση ΜΑΓΟΥΛΑ των ΔΕ Βλάστης και Μουρικίου του Δήμου Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης .
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

3. Καθορισμός Αρδευτικής Περιόδου & Σύσταση θέσεων Υδρονομέων Διανομής νερού έτους 2021.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

4. Έγκριση πρώτου εισηγητικού σημειώματος της Επιτροπής Ενέργειας Δήμου Εορδαίας
Εισηγητής: Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Καραβασίλης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση