Τα θέματα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλιο Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) , στις 28 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ., μια τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης της 77ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συνάντησης , στις 15 & 16 Ιουλίου 2017»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3. «Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: «Επέκταση νέων κοιμητηρίων περιοχής Πρώτης Δήμου Φλώρινας»».
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
5. «Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους»
Εισηγητής κος Δημήτριος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
6. «Πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Πράξη ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας¨ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2014-2020¨»
Εισηγητής κος Δημήτριος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
7. «Σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα PLANHEAT (project ID: 723757, χρηματοδοτούμενο από HORIZON-3.3.1 Reducing energy consumption and carbon foorpint by smart and sustainable use)»
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση