Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 29 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου..
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».
3. Πρακτική άσκηση φοιτήτριας ΤΕΙ Κουτσουμπίδου Δέσποινας
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
6. Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση