Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 29 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6135/20-11-2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαλλαγή των ακινήτων (Κόκκινη Ζώνη) της Τ.Κ. Αναργύρων από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαλλαγή των κατοίκων της Τ.Κ. Αναργύρων από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 18260/13-11-2017 αίτηση της κας Παπαγεωργίου Φρειδερίκης.
7. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Πεδίου με τη δημιουργία θερμοκηπιακού Πάρκου».
8. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.
9. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης δύο τμημάτων (355,58τ.μ. και 421,35τ.μ.) της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα στην Ιερά Μονή Αγίων Παντελεήμονος και Ευβούλης.
11. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 293/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 301/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
15. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
16. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση