Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Ιουλίου, 2023

Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας  θα γίνει την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 17:00, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση ή μη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 30MW, στη θέση ‘ΠΥΡΓΟΙ’ Δ.Ε. Βερμίου, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Γνωμοδότηση ή μη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 28,8MW και τα συνοδά έργα, στη θέση ‘Σταυροδρόμί’ των Δ.Ε. Βλάστης και Μουρικίου, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, ΠΔΜ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Έγκριση παράτασης λειτουργίας της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας με κωδικό ΟΠΣ 5001971 του ΕΠ ΔΜ 2014-2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

Παρακαλείστε  την  Δευτέρα  17 -7-2023  και ώρα  17.00  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων  στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

TAGGED: Πτολεμαΐδα,