Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Ιουλίου, 2023

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας θα γίνει την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023  και ώρα 19:00 δια ζώσης, σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ) και τον Ν 5043/2023 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 92/1988 ΑΔΣ που αφορά τον κανονισμό σήματος μεταλλίων και απονομής τιμητικών διακρίσεων.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

 1. Απονομή τιμητικής διάκρισης στον Καθηγητή και πρόεδρο του τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Σεραφείμ Σαββίδη.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

 1. Γνωμοδότηση ή μη επί της ΜΠΕ του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειες ονομαστικής ισχύος 31,5 MW στη θέση Κερασούδα – Ακόνια των Δημοτικών Ενοτήτων Βλάστης και Ίωνος Δραγούμη Δήμων Εορδαίας και Άργους Ορεστικό των περιφερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Καστοριάς ΠΔΜ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Γνωμοδότηση ή μη επί της ΜΠΕ του έργου Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 121,05 MW στη θέση Παλαιοί Αμπελώνες της ΤΚ Ανατολικού της ΔΕ Βερμίου του Δήμου Εορδαίας της ΠΔΜ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

 1. Ανανέωση του προγράμματος Απασχόλησής Μακροχρόνιων Ανέργων 55-67 ετών της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) έξι υπαλλήλων για δεύτερο έτος.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση εκμίσθωσης με απ’ ευθείας συμφωνία δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ στο πλαίσιο θρησκευτικού πανηγυριού  στην ΤΚ Άρδασσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος  Άννα Καΐδου.

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5/2023 ΑΔΣ περί χορήγησης θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους αδειούχους πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος  Άννα Καΐδου.

 1. Παραχώρηση Δημοτικού κτιρίου ( Σουηδικό Βλάστης) για την στέγαση των υπό  ίδρυση εκπαιδευτικών δομών χειροτεχνίας του Υπ. Πολιτισμού, με φορέα υλοποίησης τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Καθορισμός τιμής μονάδος της υπ’ αριθ. 1/2023 πράξεως τακτοποιήσεως.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ (για τη δράση εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας υδάτων).

Εισηγητής: Ο Προέδρος της ΔΕΥΑΕ Δημήτρης Τσεχελιδης.

 1. Επανακαθορισμός δικαιούχων και ποσού αποζημίωσης Δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Χαρακτσής.

 1. Καθορισμός αριθμού πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας Σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Πράπα.

 

 1. Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Πράπα.

 

 1. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Πράπα.

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 ( 134, 139 /2023 ΑΟΕ )

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2023 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

TAGGED: Πτολεμαΐδα,