Τα θέματα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 20 Απριλίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Απριλίου, 2023

Η συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την 20η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης). με θέματα

 

1: Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και εξουσιοδότηση υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παροχή φιλοξενίας στο Κυβερνητικό Νέφος (GCloud)

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

2: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με ΥΠ.ΠΟ.Α., και τίτλο ‘Ανασκαφική έρευνα, αποτύπωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη αρχαιοτήτων στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Δήμου Γρεβενών, Π.Ε Γρεβενών’

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

 

3: Έγκριση όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά την υλοποίηση του έργου : «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ –ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της Προγραμματική Σύμβασης καθώς και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Θωμάς Μάνος.

 

4: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας, του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Γεωπονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΠΙ)και της ΚΟΙΝΣΕΠ τυροκόμων Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ολιστική διαχείριση των τυροκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την παραγωγή καινοτόμου τυροκομικού προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτόμου διαχείρισης του τυρογάλακτος».

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λάμπρος Χατζηζήσης

 

5: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Δεσκάτης, και τίτλο ‘Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών’.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

 

6: 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (9η/2023).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης.

 

7: Έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια   ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών της ΠΕ Γρεβενών

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

 

8: Ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση  της Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

9: Έγκριση αναπροσαρμογής της τιμής της σύμβασης 191020 2/12/2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV011727193) του «Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας α) Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) (CPV 79713000-5) β) Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο) (CPV 79713000-5)»

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

10: Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου», Προϋπολογισμός δαπάνης  # 1.300.000,00 € #, με το Φ.Π.Α..

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου

 

11: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Αρδευτικό δίκτυο Παρορίου”.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Πολιτική,