Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας στις 16 Οκτωβρίου 2020

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ. του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και την αρ. Δ1α/γΠ οικ 63548/20 την 16 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση κατά χρήση του πρώην δημοτικού καταστήματος Βερμίου.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

2. Καθιέρωση 12ώρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

3. Αλλαγή χρηστών στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην Πόλη της Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και πρ/σμού για την εκτέλεση έργου Συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Μεσοβούνου του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

6. Ένταξη νέου έργου με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ‘’ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ’’» στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016»
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

7. Κοπή δένδρου στον αύλειο χώρο του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

8. Λήψη απόφασης για παραχώρηση αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

9. Αίτημα Δημότη για εγκατάσταση ράμπας στην είσοδο Ιατρείου.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

10. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφωνητικού για την παραλαβή ενός σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακής μελέτης
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.
Παρακαλείστε την Παρασκευή 16-10-20 και ώρα 5-9 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr ή denptol@ptolemaida.gr.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση