Τα θέματα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας προσκαλεί στην 24η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμυνταίου (σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 του Ν. 3463/2006) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας προσκαλεί στην 25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμυνταίου.
Τα θέματα της ημερήσια διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

1. ΄Εγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμυνταίου οικ. έτους 2020.
2. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 50.000,00 €, με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων-στάσεων στον Δήμο Αμυνταίου».
3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου».

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2019.
5. Εξέταση της από 03-07-2019/05-07-2019 ένστασης της «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.», αναδόχου του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».
6. Εξέταση της από 03-07-2019/05-07-2019/12123 ένστασης της «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα»
7. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, για τον Δήμο Αμυνταίου”.

8. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ.
9. Σύσταση της επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
10. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ
11. Καταβολή της αποζημίωσης στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων Δήμου Αμυνταίου
12. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
13. Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

14. Γ΄ κατανομή ποσού 82.430,00 ευρώ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
15. Διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της Δ.Κ. Αμυνταίου στα πλαίσια εργασιών του έργου που εκτελεί η ΠΕ Φλώρινας με τίτλο «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αμυνταίου»
16. Αποδοχή Εγγυητικής Επιστολής της Τράπεζας Πειραιώς και ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη της.
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Δ.Ε. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Δ.Ε. Αετού και στην Τ.Κ. Βαρικού του Δήμου Αμυνταίου.
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου.
20. Ανάκληση της με αριθμό 285/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον Ορισμό επιτροπής από δημοτικούς συμβούλους για τον έλεγχο των εβδομαδιαίων λαϊκών αγορών .

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση