Εποικοδομητικές συναντήσεις με ΡΑΕ και ΑΔΜΗΕ Δημάρχου Εορδαίας στην Αθ...

Εποικοδομητικές συναντήσεις Δημάρχου Εορδαίας στην Αθήνα Θετική χαρακτηρίζεται η κάθοδος του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη στην Αθήνα και η συνάντησή του την Τρίτη 2-4-2019, μαζί με τους Δημάρχους...

Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας είναι η πρώτη μονάδα της Επιχεί...

Στις 28-29/03/2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, η επιθεώρηση αξιολόγηση...

Διαδικασία εγκατάστασης μελισσοκόμων σε προεπιλεγμένες θέσεις σε αποκα...

Διαδικασία εγκατάστασης μελισσοκόμων σε προεπιλεγμένες θέσεις σε αποκατεστημένες εκτάσεις του ΛΚΔΜ Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας Δ.Ε.Η. Α.Ε., στο πλαίσιο των διαδικασιών που έχει ξεκινήσει γ...

Προσλήψεις στη Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.

Προσλήψεις στη Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε ανακοίνωσε την πρόσληψη δεκαπέντε 15 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγ...

Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% των Αποεπεν...

Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Ενδιαφερόμενα Μέρη για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α....