Τα τελικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2018...

Τα τελικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2018 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν σε Ορθή Επανάληψη τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2018 του Α...

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων για τις 250 θέσεις εργασίας του Ειδικού Πρ...

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης για τις 250 θέσεις εργασίας του «Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ανα...

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών...

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωστοποιεί ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1ΓΕ/2019 ...

Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ των προκαταρκτικών εξετάσεων των ειδικών φρουρών...

Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ των προκαταρκτικών εξετάσεων των ειδικών φρουρών Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτε...

Προσλήψεις Αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση...

Προσλήψεις Αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε προσλήψεις 174 εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμ...

Κατάργηση της προκήρυξης 4Κ/2019

Κατάργηση της προκήρυξης 4Κ/2019 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/16-12-2019), καταργείται η Προκήρυξη 4Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ ...

Όλη η προκήρυξη 2ΕΓ/2019 για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών...

Όλη η προκήρυξη 2ΕΓ/2019 για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκδόθηκε η 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη δια...

Έκδόθηκε το ΦΕΚ για την νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7Κ/2019 που αφορά 317 μ...

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ για την προκήρυξη 7Κ/2019 τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υ...

Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher της κοινωφελούς εργασίας...

Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher της κοινωφελούς εργασίας Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκδόθηκε η απόφαση για το ποιοι ωφελούμενοι του κοινωφελούς προγράμματος των 8.933 ...

Προσλήψεις στο δήμο Φλώρινας

Προσλήψεις στο δήμο Φλώρινας Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι Δήμος Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν...