Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας Εορτή Αγίας Μακρίνης...

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ  «Α Γ Ι Α     Μ Α Κ Ρ Ι Ν Α» Τροπαιούχου 16-Φλώρινα Ἐν  Φλωρίνῃ  τῇ  14ῃ  Ἰουλίου  2020   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ                               Ἀγαθότητι καὶ εὐδο...