Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Δευτέρᾳ … γράφει ο Γιώργος Τρυφωνόπουλος...

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Δευτέρᾳ Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Δευτέρᾳ, μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου, καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταραθείσης καὶ ξηρανθείσης Συκῆς. Σ’ αυτήν την πορεία συνάντησης με τ...

Κυριακή των Βαΐων…γράφει ο Θεολόγος Γιώργος Τρυφωνόπουλος...

Κυριακή των Βαΐων γράφει ο Θεολόγος Γιώργος Τρυφωνόπουλος Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τῶν Βαΐων, τὴν λαμπρὰν καὶ ἔνδοξον πανήγυριν τῆς εἰς Ἱερουσαλὴμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν. Μετά...

Σάββατο του Λαζάρου γράφει ο Θεολόγος Γιώργος Τρυφωνόπουλος...

Σάββατο του Λαζάρου γράφει ο Θεολόγος Γιώργος Τρυφωνόπουλος Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Σαββάτῳ πρὸ τῶν Βαΐων, ἑορτάζομεν τὴν Ἔγερσιν τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου, φίλου τοῦ Χριστοῦ, Λαζάρου τοῦ τετραημέρου. Άνθρωποι σε...

Πρόγραμμα ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδας στις Ενορίες των Πρεσπών,Πάσχα ...

Πρόγραμμα ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδας στις Ενορίες των Πρεσπών,Πάσχα 2018. Σάββατο του Λαζάρου, Όρθρος και θ. Λειτουργία Ψαράδες, Πύλη, Καρυές, Μικρολίμνη. Κυριακή Βαΐων πρωΐ, Όρθρος και θ. Λειτουργ...