Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 22 Μαρτίου 2011

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) στις 22 Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00΄μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1

«Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών συνδιοργάνωσης με τον Ο.Ξ.Ι.Φ. των αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που διεξήχθησαν στη Φλώρινα στις 12 & 13 Μαρτίου 2011 στο Δ.Α.Κ. Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

2

«Αποδοχή ποσού 77.038,26 € για την καταβολή αποζημίωσης της παρ. 1 αρθρ. 56 του Ν. 3518/2006 σε υπαλλήλους πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ) και των πρώην Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Λάρισας (ΙΒΣΑ,ΙΒΣΘ και ΙΒΣΛ) καθώς και την ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. των εσόδων & των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

3

«Ορισμός υπολόγων για την καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων του Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για το έτος 2011, αποδοχή ποσού 852.490,23 € για την καταβολή των ανωτέρω επιδομάτων στους κατά νομό δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο τρέχοντος έτους καθώς και των αντίστοιχων ψηφίσεων πιστώσεων στον ΚΑ 0621 των εσόδων με τίτλο «Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων» & στον ΚΑ 6718 των εξόδων με ανεπτυγμένη μορφή & με τίτλο «Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους» του προϋπολογισμού του Δήμου»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

4

«Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας»

Εισηγητής κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας.

5

«Ορισμός νέας θέσης Σταθμού Μέτρησης Ρύπανσης της Δ.Ε.Η.»

Εισηγητής κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας.

6

«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2011Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας

7

«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Συντήρηση Υδραυλάκων κλπ»

Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας

8

«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Ηλεκτροφωτισμός Τ.Δ. Αλώνων»

Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας

9

«Κατάρτιση Κανονισμού για τον τρόπο εκπροσώπησης των μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Φλώρινας (άρθρο 78 παρ. 1 του Ν3852/2010)».

Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Τμηματάρχης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

10

«Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 του Ν.Π.Π.Σ. & ΚΕΦΟ Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Σοφία Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Ν.Π.Π.Σ. & ΚΕΦΟ Δήμου Φλώρινας.

11

«Έγκριση της με Αριθμ. Πρωτ. 11/2011 Αποφάσεως του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών και

ΚΕΦΟ Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Σοφία Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Ν.Π.Π.Σ. & ΚΕΦΟ Δήμου Φλώρινας.

12

«Έγκριση της με αριθμ. 11/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

13

«Τοποθέτηση ενιαίου μνημείου Γ. Μόδη και Ι. Δραγούμη στην ομώνυμη κεντρική πλατεία»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14

«Ψήφισμα για τη στήριξη των τοπικών και των Ελληνικών προϊόντων»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

15

«Ορισμός Μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Κέντρου Περιβαντολλογικής Εκπαίδευσης Βεύης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση