Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την Δευτέρα 15-05-2017

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Μαΐου, 2017

amyntaio-djmos-logo-3Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 15 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Tροποποίηση κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων.
2. ΄Εγκριση της με αριθμό 58/2017 απόφασης της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την «Αναπροσαρμογή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής στους λογαριασμούς τηλεθέρμανσης».
3. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας.
4. Τροποποίηση της με αριθμό 102/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 Ι.Δ.Ο.Χ.».
5. Επικαιροποίηση της με αριθμό 497/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και διάθεση της πίστωσης .
6. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.
7. Αποδοχή ή μη παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ και ορισμός εκ νέου.
8. Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 10ΕΤΙΑΣ 2016-2025 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ”
9. Αποδοχή όρων απόφασης τροποποίησης πράξης με τίτλο : ΄΄ Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου ΄΄ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 .
10. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα”.
11. Ορισμός επιτροπής προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου».
12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 3δ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΚΟΥΡΙ» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.
15. Τροποποίηση όρων συμφωνητικού της COSMOTE A.E. με τον Δήμο Αμυνταίου
16. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2017–2018”, προϋπολογισμού 74.102,40 €.
17. Τροποποίηση της με αριθμό 117/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μείωση Τελών ύδρευσης και αποχέτευσης στους πολύτεκνους-Αμεα-νεφροπαθείς και μονογονεϊκές οικογένειες»
18. Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.
19. Αποδοχή πορισμάτων ελέγχου για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ από 22-08-2011 έως 31-12-2013 και απόδοση αυτού στην διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ.
20. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου.
21. Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
22. Αποδοχή από τον Δήμο Αμυνταίου χρηματικής Δωρεάς από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής (Δίκτυο)
23. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΕΦΑ Φλώρινας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 25-26 Μαΐου
24. Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό του ολοκαυτώματος στην TK Λεχόβου.
25. Διοργάνωση εκδήλωσης του Αγίου Νικολάου του Καλοκαιρινού στην ΤΚ Νυμφαίου.
26. Διοργάνωση εκδήλωσης για πολιτιστική ανταλλαγή της ΤΚ Λιμνοχωρίου Δήμου Σερρών με την ΤΚ Λιμνοχωρίου δήμου Αμυνταίου.
27. Διοργάνωση γεύματος προς τιμή των σπουδαστών του διατμηματικού προγράμματος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 79/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
30. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Αμύνταιο,