Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 Δείτε τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Ιουνίου, 2023

Η 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 7η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:

 1. Ψήφισμα σχετικά με τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στις θέσεις ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ και ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ πλησίον Τ.Κ. Φανού Δ. Αμυνταίου.
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 74/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 90/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 5. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 6. Διαγραφές προσαυξήσεων.
 7. Έγκριση της αριθ. 17/2023 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί ψήφισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 8. Έγκριση της αριθ. 18/2023 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί κατάρτισης και ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου με τίτλο «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 2.510.000,00€, περί χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις –Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού»  προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Άρση επικινδυνότητας και κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτηρίων» προϋπολογισμού μελέτης 52.080,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.749.075,54 €, περί χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 421.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.671,72€.
 16. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Άρση επικινδυνότητας και κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτηρίων» προϋπολογισμού μελέτης 52.080,00€.
 17. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού μελέτης 399.900,00 €.
 18. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) και 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής οδού Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 270.000,00 €.
 19. Έγκριση Ειδικής Διαταγής του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού μελέτης 9.717.637,58€.
 20. Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Τοπικού Ρυμοτομικού στη θέση Μπάνια».
 21. Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη αρδευτικού δικτύου κοινότητας Βαρικού».
 22. Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο “Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου”».
 23. Έγκριση παράτασης της διάρκειας την πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5002421 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
 24. Έγκριση τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002421.
 25. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης καταμέτρησης για την ανταλλαγή σύμφωνα με την αριθ. 207/2022 ΑΔΣ.
 26. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης καταμέτρησης για την αγορά αγροτεμαχίου κτηματικής περιοχής Σκλήθρου.
 27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Νυμφαίου.
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας Δ. Αμυνταίου, για πολυετή καλλιέργεια.
 29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου Δ. Αμυνταίου, για τη δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.
 30. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021.
 31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη βράβευση αθλητών, εθνικής εμβέλειας με καταγωγή από την Κοινότητα Πετρών, στα πλαίσια εορτασμού των πολιούχων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Κοινότητας Πετρών Δ. Αμυνταίου.
 32. Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας σε δημοτική οδό στην Κοινότητα Ξινού Νερού Δ. Αμυνταίου
 33. Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Αναπλάσεις οικισμών – βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου» στη περιοχή Α (ΦΑΣΗ Β).
 34. Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με τον καθορισμό του χώρου τοποθέτησης ειδικής κατασκευής για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ).
 35. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 93/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
 36. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 94/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
 37. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 95/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
 38. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 96/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
 39. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 102/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
 40. Διάθεση θέσεων μαθητείας στο μεταλυκειακό  έτος – Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ.
 41. Συμπλήρωση της αριθ. 140/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.
TAGGED: Αμύνταιο, Δήμος Αμυνταίου, Πολιτική,