Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με τηλεδιάσκεψη την 29 Μαρτίου 2021 και 11 θέματα

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου,θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, την 29 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Τροποποίηση της αριθ. 20/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.
 2. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ.- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαϊδης Χ.
 3. 2η Επέκταση χρόνου λειτουργίας Παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Αμυνταίου. .- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαϊδης Χ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με αριθ. 56/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 5. Έγκριση ή μη της αριθ. 57/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 6. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2021 – 2022», προϋπολογισμού 364.739,80€. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 7. Καταρχήν απόφαση καθορισμού χρήσης γης, της υπ. αριθμ. ΚΑΕΚ 270790501003 έκτασης στη Κτηματικής περιοχής Μεσόβουνου Κοζάνης, εντός των διοικητικών όριων Κοινότητας Πελαργού, ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 3α του δασοκτήματος της  Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 6α και 6β του δασοκτήματος της  Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 10. Ανάκληση της αριθ. 190/2020 απόφασης ΔΣ Αμυνταίου. Καθορισμός εκ νέου αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθ. 63/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
 11. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση