ΤΕΙ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» (M.Sc.-Master of Science in Production, certification and distribution of plant reproductive material) που διοργανώνει τo Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα για το ακαδημαϊκό διάστημα 2018-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) στην «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού». Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και λοιπών εφαρμοσμένων επιστημών στην παραγωγή (in-vivo και in-vitro), πιστοποίηση (μορφολογική, φυσιολογικά, κυτταρολογική, βιοχημική και μοριακή) και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Η έναρξης του προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο 2018. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

– στον Διευθυντή του προγράμματος καθηγητή Ιωάννη Ξυνιά στα τηλέφωνα 2385054612 και 697 611 0998.

– στην γραμματεία 2385054620,

– στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών http://www.cropcert.teiwm.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2018-20

Pin It

Αφήστε μια απάντηση