Τέλος στην χρήση των πλαστικών με τον Νόμο 4736 του 2020

Από 1 Ιανουαρίου 2022, επιβάλλεται ως περιβαλλοντικό τέλος 0,04 λεπτά ανά τεμάχιο σε πάσης φύσεως πλαστικές συσκευασίες των τροφίμων και ποτών που χρησιμοποιούνται προς πώληση.

Η πλειονότητα των ειδών που αναφέρει ουσιαστικά, ο ως άνω Νόμος 4736/2020 άρθρο 4, είναι στα πλαστικά ποτήρια – καπάκια- περιέκτες (μπόλ –δοχεία –κ.λ.π.).

Επισημαίνεται ότι τα καπάκια μιας χρήσης, από τα ποτήρια ή τα μπολ, επιβάλλεται χωριστά η εισφορά και επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Η δήλωση απόδοσης της εισφοράς από τις επιχειρήσεις υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην φορολογική διοίκηση.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση