Θερινή ώρα από τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Μαρτίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Μαρτίου, 2023

Η θερινή ώρα, κατά την οποία γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα μπροστά, ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου που φέτος είναι η 26 Μαρτίου 2023

Επομένως την ώρα 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Μαρτίου 2023, «γυρίζουμε τα ρολόγια μας» μία ώρα μπροστά, δηλαδή να δείχνουν 04:00

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου υποδομών και μεταφορών

Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.

TAGGED: θερινή ώρα,