Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία της Τ.Κ. Αετού

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Δεκεμβρίου, 2022