Το ΕΠΑΛ Αμυνταίου για την υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Σχετικά με την υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ έτους 2019, σας ενημερώνουμε ότι:
Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από την Τετάρτη 20 ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Δικαίωμα Αίτησης –Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν οι:

1. μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016
2. απόφοιτοι Γ’ ημερησίου ΕΠΑΛ παρελθόντων ετών (του ν. 3475/2006 και ν. 4186/2013)
3. κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 και ν.4186/2013 που επιθυμούν εισαγωγή σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων και των ΑΣΠΑΙΤΕ-ΑΣΤΕ-ΑΣΣΥ–ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ- ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ-ΑΚΑΔ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ)
4. κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας ημερησίου ή εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 και ν. 4186/2013 που επιθυμούν εισαγωγή σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων και των ΑΣΠΑΙΤΕ-ΑΣΤΕ-ΑΣΣΥ–ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ- ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ-ΑΚΑΔ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ)
5. κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης), πτυχίου και απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄ ή Β΄) του ν.3475/2006, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν τον αντίστοιχο Τομέα και την αντίστοιχη ή συναφή ειδικότητα του πτυχίου τους με αυτή των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016.

Οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου ή στοιχείου ταυτοποίησης του υποψηφίου, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των στοιχείων, ως εξής:
1) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους χωρίς δικαιολογητικά
2) οι απόφοιτοι στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου και απολυτηρίου τους

Pin It

Αφήστε μια απάντηση