Το Γενικό Λύκειο Αμυνταίου συμμετείχε σε εθελοντική δενδροφύτευση με το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και τον Δ. Αμυνταίου στο πλαίσιο του έργου LIFE Terra

Συμμετοχή του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου σε εθελοντική δενδροφύτευση με
το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και τον Δήμο Αμυνταίου στο πλαίσιο του έργου LIFE Terra

Και αυτήν τη σχολική χρονιά το Γενικό Λύκειο Αμυνταίου έχει θέσει ως
στόχο τον κλιματικό εγγραμματισμό που αφορά στην ευαισθητοποίηση των
μαθητών και των μαθητριών σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής
αλλαγής.Πιστεύουμε πως η εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει μια
σύγχρονη προοπτική στο επείγον θέμα της κλιματικής αλλαγής μέσω της
βιωματικής μάθησης, του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία και της
συλλογικής δράσης ώστε συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός κοινού
οράματος για την προστασία της φύσης και την αειφορία.
Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2021 το σχολείο μας , συμμετείχε σε δράση
δενδροφύτευσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Terra που
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αμυνταίου. Οι εθελοντές
μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν ενημερώθηκαν για τις ορθές
πρακτικές φύτευσης και συντήρησης των δέντρων, για τις οικοσυστημικές
υπηρεσίες που προσφέρουν και τις δράσεις για την μετρίαση της
κλιματικής αλλαγής. Είμαστε όλοι μαζί για να προστατεύσουμε την
πολύτιμη φύση μας και να αγωνιστούμε για ένα πιο υγιες μελλον για τον
άνθρωπο και τον πλανήτη!

Η διευθύντρια

Ζούλα Ευαγγελία

Pin It

Αφήστε μια απάντηση