Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας είναι η πρώτη μονάδα της Επιχείρησης με πιστοποίηση ISO 50001

Στις 28-29/03/2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, η επιθεώρηση αξιολόγησης του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης του Λιγνιτικού Κέντρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001. Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας είναι η πρώτη μονάδα της Επιχείρησης που πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

Επισημαίνεται ότι τόσο ο ενεργειακός έλεγχος και η εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Αξιολόγησης όσο και η ανάπτυξη του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης έγινε αποκλειστικά και μόνο από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων της Επιχείρησης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Καταστατικού της Επιχείρησης, η ΔΕΗ Α.Ε παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων μελετών, εφαρμογών, εγκαταστάσεων και χρηματοδοτικών υπηρεσιών που αφορούν στα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση στις εγκαταστάσεις των πελατών της.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση