Το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο συνεργάζεται με το ΕΚΕΤΑ ΙΔΕΠ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Η Διοίκηση του  Γενικού Νοσοκομείου  Πτολεμαιδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι στις 26-8-2020 κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της συνεργασίας του Νοσοκομείου μας με το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ  στα πλαίσια υποβολής Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενων Μελετών, με τίτλο: «Εγκατάσταση Πιλοτικής Μονάδας ΣΗΘΥΑ Κελιού Καυσίμου και ΑΠΕ με Χρήση Υδρογόνου (Η2) στο χώρο του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας» .

Το Νοσοκομείο συναινεί και υποστηρίζει το ΕΚΕΤΑ για την ανάληψη των μελετών ωρίμανσης για την υλοποίηση του έργου εντός του χώρου του Νοσοκομείου ή  όπου οριστικοποιηθεί η χωροθέτηση της μονάδας καθώς και του Φωτοβολταϊκού κατόπιν περαιτέρω ωρίμανσης του έργου και ολοκλήρωσης όλων των σχετικών μελετών και αδειοδοτήσεων.

Το έργο, συνολικού εκτιμώμενου  προϋπολογισμού 12.000.000,00€, αναφέρεται στην κατασκευή μονάδας ΣΗΘΥΑ κελιού καυσίμου (fuel cell) & ΑΠΕ (φωτοβολταϊκό πάρκο) στο χώρο του Νοσοκομείου για την εξυπηρέτηση αναγκών των παρακάτω κτιριακών συγκροτημάτων:

Α. Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

Β. ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Παράρτημα Πτολεμαΐδας

Γ. Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ

Σκοπός του έργου είναι η μετατροπή ευρέως φάσματος συμβατικών και μη καυσίμων («πράσινο» Η2 από ΑΠΕ) σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα.

Πρόκειται για Πιλοτικό έργο εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής – αλλά και αποθήκευσης ενέργειας το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτροπαραγωγή μέσω ΑΠΕ (κατασκευή Φ/Β πάρκου ισχύος 1 ΜWe) και χρήση Η2 και μπορεί να υλοποιηθεί με βάση την υψηλή τεχνογνωσία του ΙΔΕΠ σε σχετικές τεχνολογίες.

Με την πράξη μας αυτή και την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση οικονομικών πόρων της υγειονομικής μας μονάδας, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους  πολίτες της Εορδαίας και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση