Το νέο Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Μαΐου, 2017

krhtikou-dΠραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Αμυνταίου του οποίου τα μέλη εξέλεξαν πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή και αντιπρόσωπο για την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.
Συγκεκριμένα εκλέχτηκαν οι: Διαμαντούλα Κρητικού του Ανδρέα, Χρήστος Σονιάδης του Γεωργίου, Περικλής Μαζιτζής του Τριαντάφυλλου, Δημοσθένης Ζουρνατζίδης του Κωνσταντίνου, Πολύδωρος Ανδρεάδης του Ιωάννη, Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Συμεών, Κυριάκος Σονιάδης του Ιωάννη, Γεώργιος Κοσμίδης του Θεόφιλου.
Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και κατόπιν των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στις 22/05/2017, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Αμυνταίου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Διαμαντούλα Κρητικού
Αντιπρόεδρος: Περικλής Μαζιτζής
Γραμματέας: Πολύδωρος Ανδρεάδης
Ταμίας: Χρήστος Σονιάδης
Μέλος: Δημοσθένης Ζουρνατζίδης

Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Προϊστάμενος: Γεώργιος Κοσμίδης του Θεόφιλου
Αναπληρωτής: Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Συμεών
Μέλος: Κυριάκος Σονιάδης του Ιωάννη

Για την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων
Διαμαντούλα Κρητικού του Ανδρέα

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
TAGGED: Αμύνταιο, Γεωργία,