Το πρόγραμμα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Πτολεμαίδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας κ. Σάββας Ζαµανίδης σας προσκαλεί την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018, στις Εορταστικές εκδηλώσεις Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
στην ∆.Ε. Πτολεµαΐδας.
Με τιµή
Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας
Σάββας Ζαµανίδης

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα εορτασθεί στην πόλη µας , µε κάθε Μεγαλοπρέπεια και Παλλαϊκή συµµετοχή .
Από της 8ης πρωινής ώρας της 27ης Οκτωβρίου 2018 µέχρι τη δύση του ήλιου της 28ης Οκτωβρίου 2018, θα σηµαιοστολιστούν όλα τα ∆ηµόσια, ∆ηµοτικά, ιδιωτικά καταστήµατα, Ν.Π.∆.∆., Τράπεζες και οικίες. Θα φωταγωγηθούν όλα τα δηµόσια, τα ∆ηµοτικά Καταστήµατα και τα Καταστήµατα των Ν.Π.∆.∆. και Τραπεζών , κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2018.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Θα αναπτυχθεί η ιστορική σηµασία της επετείου από κατάλληλους οµιλητές σε ειδικές συγκεντρώσεις στα Σχολεία, τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Οργανισµούς.
Ώρα 12.00. Θα τελεστεί επιµνηµόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τα Σχολεία της πόλης µας µε την παρακάτω σειρά :
1. Στο µνηµείο των Εφέδρων Αξιωµατικών στην Κεντρική Πλατεία
Τα ∆ηµοτικά Σχολεία 1ο, 3ο, 7ο και 11ο, το 1ο Γενικό Λύκειο και η EΠΑΣ Μαθητείας.
2. Στο Μνηµείο Πεσόντων της Αγίας Σκέπης
Τα ∆ηµοτικά Σχολεία 4ο , 9ο και 10ο , το 2ο και 4ο Γυµνάσιο, και το 3ο Γενικό Λύκειο.
3. Στο Μνηµείο του Μακεδονοµάχου Μποµπορά
Τα ∆ηµοτικά Σχολεία 5ο και 6ο, το 1ο και 5ο Γυµνάσιο, το 2ο Γενικό Λύκειο, το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο και οι Πρόσκοποι.

4. Στο Μνηµείο της Αστυνοµίας
Τα ∆ηµοτικά Σχολεία 2ο , 8ο , το 3ο Γυµνάσιο, το Μουσικό Γυµνάσιο- Λύκειο και το 2ο και 3ο Επαγγελµατικό Λύκειο.
5. Στο Ηρώο του Οικισµού Καρδιάς
Το 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Στις 07:30 το πρωί θα σηµάνουν χαρµόσυνα οι καµπάνες των Εκκλησιών και η Φιλαρµονική θα παιανίσει τον Εωθινό.
Στις 9:00 το πρωί θα γίνει έπαρση της Σηµαίας στην κεντρική Πλατεία της Πτολεµαΐδας.
Στις 10:30 το πρωί θα γίνει επίσηµη Αρχιερατική ∆οξολογία για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Πτολεµαϊδας.

Στην Θεία Λειτουργία επίσης καλούνται να παρευρεθούν:
Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας, Βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Εκπρόσωπος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας, ο Εκπρόσωπος της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, ο
Εκπρόσωπος της Ανώτερης ∆ιοίκησης Φρουράς Κοζάνης, ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι Ειρηνοδίκες Εορδαίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Εορδαίας, πρώην Βουλευτές, οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι, οι Προϊστάµενοι ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, οι Προϊστάµενοι ΤΕΙ, Εκπρόσωπος της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης ∆υτ. Μακεδονίας, ∆/ντές
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης, οι Προϊστάµενοι Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Οργανισµών, Τραπεζών, Ν.Π.Ι.∆., Αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού σώµατος οι εν ενεργεία και κατά ιεραρχική τάξη, οι Έφοροι Προσκόπων µε στολή, οι πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεµιστικών οργανώσεων, εκπρόσωποι αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου, πρόεδροι Επαγγελµατικών οργανώσεων, ο Πρόεδρος του Εργατικού κέντρου, πρόεδροι Εργατικών οργανώσεων

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τους :

– ∆ήµαρχο Εορδαίας.
– Εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων.
– Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου και ∆υτ. Μακεδονίας.
– Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.
– Ανώτερη ∆ιοίκηση Φρουράς Κοζάνης.
– Περιφερειακή ∆/νση Εκπαίδευσης ∆υτικής Μακεδονίας.
– Αστυνοµικές Αρχές.
– Πυροσβεστικές Αρχές.
– Έφεδροι Αξιωµατικοί.
– Σύνδεσµο Αποστράτων Σωµάτων Ασφαλείας Εορδαίας.
– Εκπρόσωπο Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου.
– Εκπρόσωπο Παραρτήµατος Π.Ο.Α.Ε.Α.
– Εµπορικό Σύλλογο Πτολεµαΐδας.
– Εργατικό Κέντρο.
– Εκπρόσωπο των Πολιτιστικών Συλλόγων Εορδαίας.
– Πρόσκοπους.

Αµέσως µετά θα εκφωνηθεί ο Πανηγυρικός της ηµέρας από την ∆ιευθύντρια του 4ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας κα. Σουλτάνα Παπαδηµητρίου.
Σιγή ενός λεπτού, Εθνικός Ύµνος.

Στις 12:00 έναρξη της Παρέλασης προ των Επισήµων

Μετά την Παρέλαση θα ακολουθήσει δεξίωση στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Ε

Στις 17:30 θα γίνει υποστολή της Σηµαίας.
Τελετάρχη ορίζουµε τον ∆ηµοτικό Υπάλληλο κ. Κυριµλίδη Ιωάννη. Το γενικό πρόσταγµα της παρέλασης των πολιτικών τµηµάτων θα έχουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής κ . ∆ηµήτριος Σακελάρης και
κ. ∆ηµήτριος Εµµανουήλ.
Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας
Σάββας Ζαµανίδης

Σηµείωση : Η εξέδρα των επισήµων θα βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου 85 ανεβαίνοντας αριστερά στη συµβολή µε την οδό Ακρίτα.
Τα τµήµατα που θα παρελάσουν, θα ξεκινούν από την Αγία Σκέπη και θα κατευθύνονται προς το κέντρο της Πόλης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση