Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Αμυνταίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Οι εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Αμυνταίου γίνονται καθημερινά από τις 3/9/2018 και ώρες 9:00 με 13:00.

Οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – Δηλώσεις προτίμησης για κατ’ εξαίρεση εγγραφές σε ΕΠΑ.Λ. θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 24:00.

Οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες ή οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα υποβά-λουν νέα αίτηση ή τροποποίηση αίτησης, θα μπορούν να καταχωρίσουν την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης μόνο σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον α-παιτούμενο ελάχιστο αριθμό μαθητών για την λειτουργία τους και σε ολιγομελή τμήματα τα οποία έχουν εγκριθεί με απόφαση Π.Δ.Ε. ή με Υπουργική Απόφαση.

Δεν μπορεί να υπο-βληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης από τους/τις μαθητές/τριες ή τους γονείς – κηδεμόνες σε ολιγομελή τμήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί καθώς και σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό μαθητών/τριών που μπορεί να φιλο-ξενήσουν, βάσει της δυναμικής που είχε δηλωθεί.

Σχετικά με τη διαγραφή αιτήσεων (π.χ. για αλλαγή τομέα ή ειδικότητας κ.α.) πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα.

Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 θα « τρέξει» η κατανομή των μαθητών/τριών που υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης για ΕΠΑ.Λ.. Από το πρωί της Τρί-της 11 Σεπτεμβρίου 2018 οι Διευθυντές/ντριες θα μπορούν να δουν τους/τις μαθητές/τριες που κατανεμήθηκαν στη σχολική τους μονάδα.

Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 θα γίνει η επιβεβαίωση εγγραφής όσων μαθητών/τριών υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης από τις 3 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2018. Μετά την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, οι παραπάνω εγγρα-φές και τροποποιήσεις εγγραφών θα καταχωριστούν στο Π.Σ. myschool αυτόματα.

Από την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα λειτουργεί για εκπρόθεσμες εγγραφές με έγκριση οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δ.Ε. Οι μαθητές/τριες που θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης, θα την τυπώσουν και θα την καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον/στην Διευθυντή/ντρια του σχολείου προκειμένου τα εν λόγω έγγραφα να σταλούν υπηρεσιακά στον/στην Διευθυ-ντή/ντρια Δ.Ε. προς έγκριση. Οι εκπρόθεσμες εγγραφές θα λήξουν την Παρασκευή 21 Σε-πτεμβρίου 2018 και ώρα 24:00.

Οι εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – Δηλώσεις προτίμησης (αιτήσεις που θα κατατεθούν από 12 έως 21 Σεπτεμβρίου 2018) δεν θα καταχωριστούν στο Π.Σ. myschool αυτόματα, αλλά η καταχώρισή τους θα γίνει από τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολείων μετά την απόφαση έγκρισης από τους/τις οικείους/ες Διευθυντές/ντριες Δ.Ε. κατόπιν της λήξης προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση