Ξεκινούν την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 εργασίες αντικατάστασης υδρομετρητών στην Τοπική Κοινότητα Ξινού Νερού

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Νοεμβρίου, 2023

Ο Δήμος Αμυνταίου στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», θα προβεί σε εργασίες αντικατάστασης υδρομετρητών στην Τοπική Κοινότητα Ξινού Νερού. Οι εργασίες αντικατάστασης των υδρομετρητών θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως το τέλος Νοεμβρίου.

Γι’ αυτό θα προκαλούνται ολιγόλεπτες διακοπές υδροδότησης μεμονωμένα σε κάθε παροχή ύδρευσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου, στα τηλέφωνα 2386350135, 2386350159 (αρμόδιος κ. Κατσουπάκης Αναστάσιος, email: katsoupakisan@amyntaio.gr ).

Ο Δήμος Αμυνταίου ευχαριστεί τους κατοίκους για την κατανόησή τους.

TAGGED: Αμύνταιο, Δήμος Αμυνταίου, Τ.Κ. Ξινού Νερού,