Υπεγράφη στο Δήμο Εορδαίας η Σύμβαση για την Μελέτη «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα

Υπεγράφη στο Δήμο Εορδαίας η Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας»

Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 , μεταξύ του εκπροσώπου του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, Αντιδημάρχου Ιωάννη Αριστερίδη και του Νικολάου Αντωνίου με Α.Δ.Τ ΑΜ710774 που εκπροσωπεί τον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας» , παρουσία και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Φωτίου Ιορδανίδη.

Αντικείμενο της παρούσης κυκλοφοριακής μελέτης είναι: «Η συλλογή στοιχείων που αφορούν στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά κυρίως της κεντρικής περιοχής της Πτολεμαΐδας, αλλά και τη στάθμευση, η επαναξιολόγηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και επεμβάσεων στο σύνολο της περιοχής και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης».

Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται στα 21.912,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ο συμβατικός χρόνος εκπόνησης της Μελέτης είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης , ήταν στο βασικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής , προκειμένου να επιτευχτεί η θετική έκβασή της , με δεδομένο ότι η τελευταία κυκλοφοριακή μελέτη πραγματοποιήθηκε το 1999.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση