Υπεγράφη σύμβαση έργου από τον Δήμαρχο Αμυνταίου Άνθιμο Μπιτάκη

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Νοεμβρίου, 2023

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Άνθιμος Μπιτάκης, παρουσία του αναδόχου, υπέγραψε το Συμφωνητικό για το σημαντικό έργο “Αναπλάση Μονοπατιού κατά Μήκος του Καναλιού ΤΚ Πετρών από Πηγές έως Μύλο Χατζηκωνσταντίνου”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 538.550€, ενώ το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση της περιοχής πέριξ του καναλιού, από τις πηγές έως τον Μύλο Χατζηκωνσταντίνου.

Το έργο αυτό έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αισθητική αναβάθμιση του καναλιού, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία πεζοδιαδρομών και χώρων στάσης θέασης. Η επιλογή των έργων έγινε με προσοχή, ώστε να εναρμονίζονται με το φυσικό κάλλος της ευρύτερης περιοχής.Η ανάπλαση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την προώθηση του τουρισμού στην περιοχή.

TAGGED: Αμύνταιο, Δήμος Αμυνταίου, Τ.Κ. Πετρών,